Formy płatności

Sklep przyjmuje płatności realizowane:

a)  za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych Tpay - podstawą wydania lub wysłania Towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmującą się obsługą płatności,
b)  za pobraniem przy dostawie Towaru - płatność do rąk dostawcy w momencie dostawy Towaru,
c)  przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia, z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia na podany rachunek bankowy:

Bizuu sp. z o.o. sp. k.

72 1090 1463 0000 0001 1932 2897

ul. Libelta 26/2 

61-707 Poznań

Tytuł: Numer zamówienia

d)  za pośrednictwem karty kredytowej.