Formy płatności

Sklep przyjmuje płatności realizowane:

a)  za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych Tpay - podstawą wydania lub wysłania towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmującą się obsługą płatności,

b)  za pobraniem przy dostawie towaru - płatność do rąk dostawcy w momencie dostawy towaru.